>

Adwokaci

......................................................................................................................................................................................................................................

Monika Szczepara ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2002 roku. Odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach zakończoną egzaminem adwokackim w październiku 2009 roku. W 2010 roku ukończyła także studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W lipcu 2010 roku rozpoczęła wykonywanie zawodu adwokata w ramach praktyki indywidualnej.

Monika Szczepara zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, prawem kontraktów, prawem gospodarczym, prawem spółek, zagadnieniami prawa autorskiego jak również prawem wekslowym i czekowym oraz prawem rodzinnym. Dużą część zaangażowania zawodowego zajmują także obrony w sprawach karnych. Włada językiem angielskim.